Hướng dẫn tìm kiếm thông tin môn học

- Tìm kiếm thông tin chung và mô tả môn học.

- Sử dụng thanh công cụ tìm kiếm và các tùy chọn để tìm môn học.

- Chọn môn học trên lưới và click để xem chi tiết nội dung môn học.

- Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ: v.counselor@vinschool.edu.vn

Danh sách môn học
Hủy bỏ lọc
Kết quả tìm kiếm
Tìm thấy 24 môn học In danh mục môn học
# Tên môn học Khối lớp Cấp độ môn học Tính chất môn học Tổng số tiết lên lớp Số tiết lên lớp/ tuần Tổng số tiết tự học Môn tiên quyết
1. English – Level 10 (Định hướng IELTS) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
2. English – Level 9 (Định hướng IELTS) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
3. English – Level 8 (Định hướng IELTS) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
4. English – Level 9 (Định hướng THPT Quốc Gia) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
5. English – Level 8 (Định hướng THPT Quốc Gia) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
6. Mỹ thuật 12 (Visual Art) Khối 12 Cơ bản Tự chọn 105 3 0 VART11 , VART11
7. Giáo dục công dân (Tốt nghiệp) Khối 12 Luyện thi đại học Tự chọn 70 2 40 Không
8. Địa lí (Tốt nghiệp) Khối 12 Luyện thi đại học Tự chọn 70 2 45 Không
9. Lịch sử 12 Khối 12 Cơ bản Tự chọn 105 3 45 HIST11
10. Lịch sử (Tốt nghiệp) Khối 12 Luyện thi đại học Tự chọn 70 2 45 Không
11. Giáo dục Quốc phòng và An ninh 12 Khối 12 Cơ bản Bắt buộc 35 1 0 MASE11
12. Ngữ văn 12 (Nâng cao) Khối 12 Nâng cao Tự chọn bắt buộc 245 7 100 LITE11.A , LITE11.A
13. Ngữ văn 12 (Cơ bản) Khối 12 Cơ bản Tự chọn bắt buộc 175 5 70 LITE11.B , LITE11.A
14. Tâm lí học 2 Khối 12 Cơ bản Tự chọn 140 4 90 PSYC1 , PSYC1
15. Kinh tế học 2 Khối 12 Cơ bản Tự chọn 140 4 70 ECON1 , ECON1
Hiển thị 15 của 24 môn học